Home Pagina

oude home pagina       john.vdbemt@base.be

Deze website wordt beheerd door John van den Bemt. De bedoeling is mensen te bereiken die in een van de onderwerpen interesse hebben. Daarbij moeten we beseffen dat alles op amateurisme en liefhebberij berust. De door ons genomen foto’s en teksten mogen vrij door derden benut worden. Illustraties die we gebruiken en waarop bezwaren berusten zullen wij verwijderen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat betreffende illustraties alleen tot doel hebben de gewone mens een middel te geven om hun horizon te verwijden en bepaalde onderwerpen de waarde toe te kennen de ze verdienen. De tijd van de vlakke aarde laten we ver achter ons liggen. Ook de mens een middel te geven hun plaats op aarde te laten ervaren te midden van het meest complexe systeem dat we voor mogelijk kunnen houden namelijk de natuur waaronder het leveneen bijzondere plaats inneemt.

Het belang van een gevarieerd waardevol landschap wordt tegenwoordig algemeen aanvaard.

Maar ook het gebruik (misbruik) van herbiciden moet beperkt blijven hetgeen in een aantal gevallen vrij eenvoudig te verwezenlijken is.

Vaak vormen sloten een grote hindernis om de boel “proper” te houden. Hier vormen margrieten een dicht tapijt waardoor onkruid binnen de perken gehouden kan worden.

Mocht dit toch voor problemen zorgen kan een dicht bestand van koninginnekruid en kattestaart een oplossing geven.

Al naargelang de mogelijkheden leggen we bij scholen bloemen perken aan. Hier staat een mengsel van éénjarigen, klaproos, korenbloem en gele ganzenbloem. De méérjarigen zijn vertegenwoordigd door o.a. margriet, knoopkruid en gele morgenster. De locatie is achter de school van Mariaberg middelbaar te Essen.

Wat is er mooier dan een kindergezicht dat hoopvol naar de toekomst tuurt. Laten we hen geven wat hun toebehoort. Een land waar het goed leven is, en een gemeente die echte waarden weet te waarderen.

Niet alle waarden kunnen in geld uitgedrukt worden. Vijftien minuten geluk is meer waard dan een jaar onverschilligheid.

Leer hen gelukkig te worden. Het goud van geluk is het bewerken van de aarde.

Droomland, droomland, ho ik verlang zo naar droomland. Daar heerst steeds vree, dus ga met mij mee, samen naar het heerlijke droomland.

In luilekkerland, aan de overkant, hoeven wij niet meer naar school te gaan.

Kinderen opgelet, uit is nu de pret, wij gaan samen naar school.

De natuur wordt vaak in hokjes verdeeld, de een houdt van vogels, de ander van insecten, weer een ander vindt paddenstoelen het einde. Ieder zijn gelijk, maar het zijn allemaal minuten binnen het uur. Iemand die van een sterrenhemel geniet is eveneens een natuurliefhebber, zoals de persoon die graag fossielen verzamelt. Die de structuur van de aarde het einde vindt, die probeert zijn medemens te begrijpen, wetende dat ons brein meer is dan zomaar een grijze massa. Misschien zijn er mensen die dat allemaal weten te waarderen.

We hebben het geluk dat een aantal scholen hun medewerking verlenen aan onze projecten. Hier ondervinden een aantal leerlingen hoe fijn het is om te onderzoeken wat er in deze kikkerbak zit. En inderdaad een aantal kikkervisjes (dikkopjes) krijgen al pootjes en sommigen zijn al kleine kikkertjes geworden.

Gelukkig kunnen we ieder jaar terecht bij Rina en Jef om hun prachtige trekpaarden, echte Brabanders, te bewonderen.

Tijdens de winter gaan we kijken naar de ganzen die in onze buurt overwinteren.
Enkele dagen hiervoor krijgen we een voorbereiding hierop.

Hier en daar worden meanders aangelegd in de Kleine AA. Dit gaat gepaard met de nodige grond bewerkingen. Hoe gaan we het invullen?

Waar mogelijk worden hout kanten aangeplant. Hier worden we bijgestaan door enkele jagers die ons goed verstaan.

Hier verwijderen Ilse en Sandra akkerdistels, die begrijpelijk door de landbouwers verfoeid worden.

Wim de Bock heeft de zorg op zich genomen om de gierzwaluwen te behouden. Dat ook de huiszwaluw onder zijn bescherming valt is te zien aan deze door hem geplaatste kunstnesten.

Het ontstaan van ons zonnestelsel zowat 4,5 miljard jaar geleden. Talrijke miniplaneten zijn ontstaan uit samengeklonterde  stofdeeltjes die 4,7 miljard jaar geleden in een zwaartekracht veld gevangen zijn. Deze miniplaneten waren talrijk aanwezig en door onderlinge botsingen ontstonden hieruit onze vertrouwde planeten. De kans dat er door de zon enkelen opgeslokt zijn is zeer waarschijnlijk, door onderzoek naar bepaalde elementen gevonden in de zon. Ook zijn de huidige banen niet meer gelijk aan de prille planeetbanen.

Wandelend langs houtkanten en weilanden, genietend van de bloemenpracht en rondzwevende vlinders, bewonderend naar wolkenpartijen kijkend, zweven mijn gedachten naar lang vervlogen tijden. Waar komt dit alles vandaan? Hoe lang bestaat de mens op aarde? Wie of wat is eigenlijk een mens? Hoe nauw zijn wij verwant aan koe of een dinosauriër, of zijn we verre familie van vissen, of hebben die mooie eikenboom en wij verre gezamenlijke voorouders? Veel mensen hebben misschien de neiging mij meteen in een dwangbuis af te voeren. Maar als dat nu eens echt waar is? Dat die eik werkelijk een verre neef van me is. Al wat leeft is opgebouwd uit cellen, en al die cellen bevatten de wel bekende chromosomen, met hun zoveel besproken genen. In al wat leeft en bestaat uit samenwerkende cellen, die zo een meercellig organisme vormen zitten de chromosomen in de celkern. Ooit is deze cel uit een cel ontstaan die geen celkern bezat, maar waarin het genetisch materiaal vrij in de gehele cel aanwezig was. Nu is deze overgang een uitermate complex gebeurtenis geweest en zodoende waarschijnlijk vanuit één cel of enkele cellen gebeurd. Talrijke bijna overgangen zullen mislukt zijn vanwege de enorme complexiteit die daaraan verbonden was. De cellen met kern worden eukaryote cel genoemd, de andere prokaryoot. Bomen behoren evenals zoogdieren tot de eukaryoten, zodoende is de familiale link tussen de mens en de eik een bewezen feit. Dat daarbij ook onze aarde een dynamisch geheel vormt maakt het gehele plaatje alleen maar leuker en interessanter. Op de afbeelding hierboven wordt de aarde uitgebeeld tijdens het vroege Perm zowat 280 miljoen jaar geleden.
Op de overgang van 5 naar 6 december.

Het verschijnen van de eukaryotische cel is een mijlpaal in de ontwikkeling van het leven op aarde. De eerste mijlpaal is het ontstaan van leven 3,8 miljard jaar geleden ( 20 januari) als prokaryote bacterie. De tweede mijlpaal is het ontstaan van de ééncelligen, eukaryoten, vermoedelijk een miljard jaar geleden ( 1 oktober 18:00 uur). De derde mijlpaal is de vorming van het meercellig organisme waarschijnlijk 650 miljoen jaar geleden ( 2 november 17:00 uur). De vierde mijlpaal zal het ontstaan van sex zijn 574 miljoen jaar geleden (9 november 14:56 uur) het belang van sex zit hem in de toename van de genetische diversiteit, wie had dat gedacht? De vijfde mijlpaal de ontwikkeling van het amnion ei, waardoor de voortplanting niet langer afhankelijk was van water, 356 miljoen jaar geleden (29 november 12:21 uur). Het amnion ei kon door het amnionvlies op land gelegd worden. Natuurlijk kan men ook andere gebeurtenissen als cruciale gebeurtenissen beschouwen zoals de vorming van zuurstof door fotosynthese, het ontstaan van de ozonlaag, het verschijnen van de eerste planten op het vasteland 440 miljoen jaar geleden (21 november 20:24) De eerste dieren op land, spinnen, schorpioenen en later de eerste amfibieën, 368 miljoen jaar geleden (28 november 20:05 uur). De vijf grote massale uitstervingen, het ontstaan van de eerste zoogdieren, het verschijnen van de eerste bloemen.

De prokaryote cel is veel eenvoudiger van opzet maar ondanks dat maken dergelijke organismen, waaronder de bacteriën en de archea nog steeds de grootste massa uit van het aardse leven. De massa genetisch materiaal dat in ons lichaam aanwezig is van de aanwezige bacteriën is veel groter dan ons eigen genetisch materiaal. Wat voor invloed dat heeft op ons lichaam wordt nog onderzocht maar het is geweten dat het zijn rol in ons lichaam speelt.

Toen ik in de jaren vijftig van de vorige eeuw op school zat bestond er alleen maar het planten en dierenrijk en opgepast als je een andere mening hierover had.

Als je goesting hebt mag je het van buiten leren. Succes.

Ons zonnestelsel waartoe de aarde behoort bestaat 4,7 miljard jaar.
Tijdens het ontstaan en de huidige situatie zijn er enorme veranderingen op getreden. Aanvankelijk, zowat negenhonderd miljoen jaar na haar vorming, was er geen enkele vorm van leven mogelijk vanwege de extreme omstandigheden. Het eerste leven zal tussen 3,9 en 3,8 miljard jaar geleden op aarde ontstaan zijn. De omstandigheden op aarde waren nog steeds erg bar, totaal onvergelijkbaar met de huidige aarde. Misschien komt bij U de vraag op, hoe kunnen ze dat nu weten? De veranderingen van de verhoudingen van koolstof 12 en koolstof 13 , vanaf het ontstaan van leven in de gesteentes, die dateren vanuit die tijd en die zowel in Canada en Australië op enkele zeldzame plaatsen nog aangetroffen worden,  tonen aan dat er toen leven was omdat iedere levensvorm makkelijker koolstof 12 opneemt dan koolstof 13. Datering van gesteente gebeurt door de verhoudingen van radioactief verval in gesteenten te meten. Vooral zirkoon kristallen lenen zich uitstekend hiervoor, als ze onder de juiste omstandigheden bewaard gebleven en gevonden zijn. Deze dateringen zijn zeer nauwkeurig met de huidige technieken.

Tijdens het Trias, zowat 240 miljoen jaar geleden, lagen de continenten ofwel werelddelen heel anders dan nu. Vanwege radioactief verval in het binnenste van de aarde warmt deze nog steeds op. Iets dat constant opwarmt wilt uitzetten, mocht deze warmte niet afgevoerd kunnen worden zou de aarde op een gegeven ogenblik ontploffen. Gelukkig voor ons gebeurt de warmte afvoer dagelijks via vulkanisme. De welbekende geysers zijn een voorbeeld, maar ook het vulkanisme. Tevens verplaatsen de continenten zich over het aardoppervlak,  helaas soms gepaard met aardbevingen. Via remanent magnetisme kunnen slimme bollebozen zo de vroegere ligging van de continenten bepalen. John heeft de vier voorbije belangrijke miljarden jaren, gepaard gaande met het leven op aarde, uitgewerkt in een normaal jaar, dus als U een datum tegenkomt refereert deze hiernaar.

Vijfenzestig miljoen jaar geleden op 26 december om 1:39 uur trof een grote ramp het toenmalige leven op aarde. Het verdwijnen van de dinosauriërs op onze planeet is algemeen bekend. Toch ook vele andere diersoorten verdwenen voor altijd. De meest aangehaalde optie is de inslag van een asteroide?, die de Chicxulub krater veroorzaakte. Maar ook het ontstaan van de Deccan-Traps in India door spleet erupties, die enorme basaltvloeïngen veroorzaakten, waardoor enorme gebieden met kilometers dik lava bedekt raakten is een verdachte gebeurtenis. Uiteindelijk zijn er nog meer theorieën.

De evolutie theorie uitgewerkt door Darwin, wordt door de meeste mensen aanvaard als zijnde het meest geloofwaardig. De mens is pas recent op aarde verschenen. De homo sapiens sapiens, wij dus, tussen 200.000 en 100.000 jaar geleden. Dus op 31 december rond 23:40 uur. Via talrijke gevonden fossielen is van voor het Cambrium, 574 miljoen jaar geleden, 09 november 14:56 uur, een lijn in de ontwikkeling van de talrijke levensvormen gevonden. Ook kan een globale verscheidenheid aan klimaat modellen weergegeven worden. De talrijke klimaat veranderingen, groter en extremer dan de meesten onder ons kunnen voorstellen, duiden aan dat we zeer voorzichtig moeten zijn met het exploiteren van onze planeet. Op het linker gedeelte van de afbeelding is de letter A een afkorting van Australopithecus. Het bekende skelet van Lucy behoort tot de Australopithecus Afarensis het laatste woord verwijst naar de streek Afar waar  het is gevonden. De letter  H verwijst naar het woord Homo dat mens betekent.

Sinds het ontstaan van de eerste hersencellen (neuronen) in primitieve levensvormen is er een onvoorstelbare ontwikkeling geweest. Men kan bijna van een liniaire opbouw spreken. Toch hebben primitieve zenuw modellen een effectieve evolutie doorgemaakt. Koppotigen zoals inktvissen hebben een relatief hoge verstandelijke ontwikkeling doorgemaakt zodat zij als weekdier zich uiterst goed kunnen handhaven gedurende de 500 miljoen jaar dat ze in de oceanen aanwezig zijn.
De mens echter is door de enorme toename van de neocortex in staat complexe ideeën en theorieën te beheersen die tot onze technische ontwikkeling geleid hebben. Maar ook gevoelmatig kunnen we hoog scoren. Via taal kunnen we er ingewikkelde gemeenschappen onderhouden. Toch zit ook hieraan een angel. Tot voor kort werd de theorie van ” het onbeschreven blad” als juist beschouwd. Dat wil zeggen dat verondersteld werd dat alle mensen met dezelfde gaven geboren werden en dat we onze toekomst in eigen handen hadden. De ideeën van Freud leverden talloze gefrusteerde ouders op die de schuld van het mislukken van de opvoeding van hun kroost op zich namen. Nu zou toch iedereen kunnen weten dat deze manier van denken totaal ongenuanceerd is. Ieder van ons heeft een genetische basis die door omstandigheden (nature versus nurture) in bepaalde mate gestuurd kan worden, maar daarmee houdt het ook op. Een uitzondering vormt hierop de epi-genetica. Dat wil zeggen dat door stress omstandigheden zowel in de baarmoeder als kleuter de genen anders afgelezen worden. Methyl en acethyl moleculen spelen daarin een rol. Deze veranderingen in aflezen blijven tijdens het hele leven behouden. Een psychopaat kan nooit genezen en zal heel zijn leven geen empathie met zijn medemens kunnen voelen. In die mate is hij ongeneeslijk ziek.

Mechanisme achter continenten drift.

Er hebben voor zover geweten is vijf massa uitstervingen (extincties) plaatsgevonden tijdens de periode van het aardse leven. De hierboven afgebeelde cacops otnstond leefde en verdween in het vroege Perm. Aan het einde van het Perm vond de grootste uitsterving ooit op aarde plaats. Meer dan 95% van de soorten verdween voor eeuwig. Talrijke theorieën werden en worden nog bedacht voor wat eigenlijk de oorzaak hiervan geweest is. Op een bovenstaande afbeelding gaat men er vanuit dat de wateren rond de evenaar wel veertig graden warm was.
Oorzaak hiervan zou in de hoge CO2 van 330 ppm liggen. temperatuur op aarde zou in de tropen tussen 50° en 60° gelegen hebben. In Siberië ontstonden door spleet vulkanisme de Siberische Traps hetgeen een enorme inpakt op de toenmalige klimaatomstandigheden gehad moet hebben.

Niets op aarde is een constante, maar door de korte tijd dat wij op aarde zijn en de beperkte kennis van betreffende personen worden de voorwaarden waarmee we opgroeien vaak als onveranderlijk aanvaard. De iets ouderen beweren wel dat “vroeger” de zomers warmer waren en de winters strenger. Vaak is dit echter een gevolg van de werking van ons brein dat continu selecteert. Het kan echter ook inderdaad op een beperkte waarheid berusten. Er zijn periodes dat het warmer is of kouder, natter enz. Maar de echte grote ingrijpende klimaatsveranderingen zijn van een totaal andere grootte. Dat veel factoren hiervan de oorzaak zijn is onomstotelijk bewezen. De theorieën van Milancovic zijn algemeen aanvaardt, hoewel daar ook wel enkele bedenkingen bij zijn. Ook de activiteit van onze zon speelt een rol zoals het aantal zonnevlekken dat verschijnt. De toestand van de atmosfeer die de aarde omringt. Vulkanische verschijnselen, denk maar aan de enorme basaltvloeïngen. De plaats van ons zonnestelsel in haar baan in de melkweg door mogelijke doortocht door reusachtige stofwolken. Er zijn er zoveel en we hoeven er heus niet wakker van te liggen. Een verstandige leefwijze en een beetje kennis is echter nooit een verloren zaak.
Het besef deel uit te maken van het heelal is een van de mooiste levenservaringen die men zich kan voorstellen. Het geluk op de juiste plaats en tijd te leven is een enorme rijkdom. Helaas is dit geluk niet voor iedereen weggelegd wegens slechte leefomstandigheden. Voor degenen voor wie dit niet telt is het een aanrader om toch tenminste op een bescheiden manier van deze wondere eindeloosheid kennis op te doen. Op deze website wordt deze mogelijkheid aangeboden.

De vrije wil een illusie? De meesten van ons kiezen vrij voor een tas koffie of thee. Althans dat denkt men. Ergens heeft de mens van binnenuit een voorkeur. Die voorkeur kan belaagd worden door de omgeving. Nature versus nurture. Het zal door velen betwist worden maar ik voel er een bevestiging in. Waarom houd ik niet van soaps terwijl er zovelen van kunnen genieten. Natuurlijk heb ik er wel eens van genoten maar het werd al snel teveel. Als kind boeiden de meesjes die in de oude boom naast het raam van de klas hun voedsel zochten me enorm. Nog herinner ik mij de warme gevoelens van geluk bij dergelijke tafereeltjes die me toen begeleidden als ik in bed kroop met een nachtzoen van mijn ouders. Het leven zat vol ontdekkingen, tijdens menige les was ik bezig met stiekem een aquarium te tekenen. De vormen van de waterplanten, de vinnen van de vissen, dat interesseerde me meer. Was dat het slimste wat ik kon doen? Zeker niet, maar toch ergens in mij had ik geen keuze.
Daar ben ik nu op 68 jarige leeftijd achter gekomen, ik moet en zal me inzetten voor hetgeen waar ik achtersta. Ondanks gezondheidsproblemen die hun tol eisen moet ik doorgaan. Stoppen is geen keuze. Hierbij dank aan de medewerkers die mij vertrouwen geven in de toekomst. Bedankt directie en leerkrachten die het mogelijk maken om kinderen waarden te leren kennen die weinig met de portemonnee te maken hebben maar voor geluk opteren. Bedankt allemaal die het mogelijk maken mijn taak te vervullen. Bedankt.

john.vdbemt@base.be

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: